Tất cả danh mục
EN

图片 1

Hỗn hợp trộn có thể cung cấp nhiều hơn dinh dưỡng thông qua việc bao gồm các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi. Các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi có thể được thêm vào trên khẩu phần thức ăn thành phẩm hoặc có thể được cung cấp trong thức ăn khoáng hoặc hỗn hợp trộn sẵn.   

Premix phải được thêm vào khẩu phần ăn của gia cầm để đạt được mức đủ chất khoáng và ngăn ngừa gia cầm bị suy dinh dưỡng.  

Các sản phẩm Premix do RECH CHEMICAL phát triển và sản xuất bao gồm:

- Premix thức ăn chăn nuôi thủy sản
- Thức ăn hỗn hợp trộn sẵn thức ăn cho gia cầm
- Thức ăn hỗn hợp trộn sẵn thức ăn cho lợn
- Các yếu tố theo dõi thức ăn gia súc bổ sung cho vật nuôi thủy sản
- Các yếu tố theo dõi vật liệu thức ăn gia súc cho lợn
- Các yếu tố xác định nguồn gốc thức ăn chăn nuôi gia cầm
- Làm theo yêu cầu