සියලු ප්රවර්ග
EN

පුවත්

ප්‍රදර්ශන ප්‍රමාද දැනුම්දීම

වේලාව: 2020-11-13 පහර: 4

COVID-19 වසංගතය, ගමන් සීමා කිරීම් සහ ලොව පුරා පවතින අවිනිශ්චිතතාවය හේතුවෙන්, EUROTIER 2020 සහ VIV ASIA 2021, 2021 සුදුසු දිනය තුළ සාර්ථක අන්තර් කලාපීය ප්‍රදර්ශන සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා එහි ප්‍රදර්ශන දින දර්ශනය වෙනස් කරයි.

චීනයේ ආහාර සොයා ගැනීමේ මූලද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස, RECH CHEMICAL බොහෝ ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන සඳහා සහභාගී වී ඇත.
නියම වේලාවට, ප්‍රදර්ශනයේදී අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ නැවත හමුවීමට අපි උනන්දු වෙමු.

16EF9B60FA064D0589626A51998CEE5F