Alle Kategorier
EN

Bilde 1

Forblandinger kan gi mer enn ernæring ved å inkludere tilsetningsstoffer i fôr. Fôrtilsetningsstoffer kan tilsettes på toppen av et ferdig fôrdiett eller kan tilveiebringes i mineralfôret eller forblandingen.   

En forblanding må tilsettes i fjørfekosthold for å oppnå et tilstrekkelig nivå av mineraler og forhindre at fugler blir underernærte.  

Premix-produkter utviklet og produsert av RECH CHEMICAL inkluderer:

Forblanding av fôrvarer til husdyrhold
- Komposittforblandingsfôr til fjærfe
- Komposittforblandingsmat for svin
- Sporelementer forblander fôrvarer til akvatiske husdyr
- Sporelementer forblander fôrvarer for svin
- Sporelementer forblander fôrvarer til fjærfe
- Skreddersydd