എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

വാര്ത്ത

  എക്സിബിഷൻ ഡിലേ അറിയിപ്പ്

  സമയം: 2020-11-13 ഹിറ്റുകൾ: 20

  COVID-19 പാൻഡെമിക്, യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ കാരണം, EUROTIER 2020, VIV ASIA 2021 എന്നിവ അതിന്റെ ഷോ കലണ്ടറിൽ പരിഷ്കരിച്ച് 2021 ലെ ഉചിതമായ തീയതിയിൽ അന്തർ-പ്രാദേശിക എക്സിബിഷനുകൾ വിജയകരമായി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.

  As a leading manufacturer of feed trace elements in China, RECH CHEMICAL have participated in many international exhibitions.
  At the right time, we are eager to meet with our customers again in the exhibition.

  16EF9B60FA064D0589626A51998CEE5F