ប្រភេទទាំងអស់
EN

ព័ត៍មាន

  កំណត់សំគាល់ការពន្យាពេល

  ពេលវេលា: 2020-11-13 ចុច៖ 20

  ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតគម្រប-១៩ ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងបន្តយូរ៉ូធីអាយ ២០២០ និងវីវីអាស៊ា ២០២១ កែប្រែប្រតិទិនបង្ហាញរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានការតាំងពិព័រណ៍អន្តរតំបន់ប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងកាលបរិច្ឆេទសមស្របឆ្នាំ ២០២១ ។

  As a leading manufacturer of feed trace elements in China, RECH CHEMICAL have participated in many international exhibitions.
  At the right time, we are eager to meet with our customers again in the exhibition.

  16EF9B60FA064D0589626A51998CEE5F