ប្រភេទទាំងអស់
ENEN

1604559981649674

ក្រុមហ៊ុន Rech Chemical Co.Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1991 ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសក្នុងការផលិត និងចែកចាយផលិតផលធាតុដាន ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុធាតុដើមឧស្សាហកម្ម អាហារូបត្ថម្ភរុក្ខជាតិ សុខភាពសត្វ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន Rech Chemical បានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបំផុតនៃ ferrous sulphate mono granular ។

Rech Chemical Co.Ltd បានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនផលិតធាតុដានឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសចិន។ យើងដំណើរការអាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក និងសេវាកម្មពេញលេញ និងដឹកជញ្ជូន។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីកែលម្អសុខភាព និងដំណើរការរបស់សត្វ និងរុក្ខជាតិ។

Rech Chemical Co.Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះអតិថិជន ហើយជឿជាក់លើការកសាងទំនាក់ទំនងដ៏យូរលង់ប្រកបដោយគុណភាពជាមួយអតិថិជនរបស់យើង ដោយផ្តល់នូវសេវាកម្មអតិថិជនដ៏ពិសេសដែលអ្នកអាចជឿជាក់ និងទុកចិត្តបាន។
ប្រភេទក្តៅ