ყველა კატეგორია
ENEN

1

პრემიქსებმა შეიძლება მეტი საკვების მიწოდება მოახდინოს საკვების დანამატების ჩართვით. საკვები დანამატები შეიძლება დაემატოს მზა საკვების დიეტას ან შეიძლება მიეწოდოს მინერალური საკვების ან პრემიქსის ფარგლებში.   

პრემიქსი უნდა დაემატოს ფრინველის დიეტას, რათა მიაღწიოს მინერალების საკმარის დონეს და თავიდან აიცილოს ფრინველების არასწორი კვება.  

RECH CHEMICAL-ის მიერ შემუშავებული და წარმოებული პრემიქსი პროდუქტები მოიცავს:

- წყლის პირუტყვის საკვების პრემიქსი
- კომპოზიტური პრემიქსის საკვები ფრინველისთვის
- კომპოზიტური პრემიქსის საკვები ღორებისთვის
- მიკროელემენტების პრემიქსის საკვებს წყლის პირუტყვისთვის
- მიკროელემენტების პრემიქსის საკვები ღორებისთვის
- მიკროელემენტების პრემიქსის საკვები ფრინველისთვის
- Შეკვეთით დამზადებული

ცხელი კატეგორიები