sve kategorije
ENEN

图片 1

Premiksi mogu pružiti više od hranjivih tvari uključivanjem dodataka stočnoj hrani. Aditivi za stočnu hranu mogu se dodati povrh gotove obroke za stočnu hranu ili se mogu dati u mineralnoj hrani ili premiksu.   

Premiks se mora dodati u obroke peradi kako bi se postigla dovoljna razina minerala i spriječila pothranjenost ptica.  

Premix proizvodi koje je razvio i proizveo RECH CHEMICAL uključuju:

- Premiks stočne hrane za vodenu stoku
- Složena premiksana krmiva za perad
- Složena premiksana krmiva za svinje
- Krmna smjesa s elementima u tragovima za vodenu stoku
- Krmna smjesa s elementima u tragovima za svinje
- Premiks stočne hrane za perad s elementima u tragovima
- Po narudžbi

Vruće kategorije