همه دسته بندی ها
ENEN

1

از طریق گنجاندن مواد افزودنی خوراکی ، پرمیکس ها ممکن است چیزی بیشتر از تغذیه ارائه دهند. مواد افزودنی خوراک را می توان در بالای یک رژیم غذایی کامل اضافه کرد و یا می توان آن را در خوراک معدنی یا مخلوط تهیه کرد.   

برای دستیابی به سطح کافی مواد معدنی و جلوگیری از سوished تغذیه پرندگان ، باید پیش غذایی به رژیم های طیور اضافه شود.  

محصولات Premix که توسط RECH CHEMICAL تولید و تولید شده اند عبارتند از:

- مواد خوراکی Premix برای دام های آبزی
- مواد اولیه ترکیبی ترکیبی برای طیور
- مواد خوراکی پیش ساخته ترکیبی برای خوک
- عناصر کمیاب مواد اولیه خوراکی پیش دام برای آبزیان
- عناصر کمیاب مواد خوراکی پیش غذای خوکی را با هم مخلوط می کنند
- عناصر کمیاب مواد غذایی پیش غذای طیور
- سفارشی

دسته بندی های داغ